मुद्धती निक्षेप राख्‍नको लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना