सामूहिक सावधिक जीवन बीमा

वित्तीय तथा अन्य संघ संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको समूहगत रूपमा जीवन बीमा गराउन सक्दछन् । यसरी सबै स्थायी कर्मचारीहरूको सामूहिक जीवन बीमा संस्थाले गरिदिँदा कर्मचारीहरू संस्था प्रति बढी प्रतिवद्ध हुन गई कार्य क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा संस्थाको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन जान्छ । यसबाट संघसंस्था वा उद्योगपति र श्रमिक वा कर्मचारीहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन गई संस्था प्रतिको विश्वास वृद्धि हुने र काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । त्यसैले देशका ठूलाठूला संघ–संस्थाहरूदेखि लिएर सानासाना कार्यालयहरुले समेत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सामूहिक सावधिक जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । यस बीमा योजनामा बीमितका लागि लाग्ने बीमा शुल्कमा बीमा अवधिभर ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत सावधिक जीवन बीमामा २ वर्षको बीमाशुल्क नतिरी समर्पण मूल्य प्राप्त हुँदैन तर सामूहिक जीवन बीमामा एक वर्षको बीमाशुल्क तिर्नासाथ समर्पण मूल्य उपलब्ध गराइन्छ ।