आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्बन्धी सूचना

आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले देहायको मिति तथा स्थानहरुमा आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोले बीमा अभिकर्ता बन्न योग्यता पुगेका (कम्तिमा एस.एल.सी.)इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंमा र सम्बन्धीत स्थानको शाखा कार्यालयहरुमा देहायको मिति भित्र तपशिलमा संलग्न कागजातहरु (नोटरी प्रमाणित ) सहित निवेदन दिई अभिकर्ता तालिममा सहभागी हुन सूचित गरिन्छ ।

क्र.स. स्थान  तालिम सञ्‍चालन मिति सम्पर्क
1. काठमाडौं उपत्यका २०७५ भाद्र २२ देखि २४ गते रा.बी.स. काठमाडौं-014262520 EXT.111
2. चितवन २०७५ असोज १२ देखि १४  गते रा.बी.स. चितवन-056572555
3. विरगञ्‍ज २०७५ असोज २0 देखि २२ गते रा.बी.स. विरगञ्‍ज -051526857

 

तपशिल:

1.हस्त लिखित निवेदन-1 प्रति

2.नागरीकताको फोटोकपि -2 प्रति

3.एस.एल.सी मार्कसिटको फोटोकपि -2 प्रति

4.एस.एल.सी क्यारेक्टरको फोटोकपि -2 प्रति

5.फोटो-4 वटा

6.रा.बी.स. को नाममा रहेको कुमारी बैंक खाता नं.- C1519 मा रु.1000/- जम्मा भएको भौचर

 

पुनश्‍च :- पहिलो 50 निवेदन लाई मात्र तालिममा समावेस गरिनेछ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान

बजार व्यवस्थापन विभाग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>