बीमा अभिकर्ताहरुलाई नविकरण भएको ईजाजतपत्र बुझ्‍न आउने सम्बन्धमा

यस राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नविकरण गर्नको लागि पेश भएको मध्य निम्न अभिकर्ताहरुको ईजाजतपत्रहरु नविकरण भई आएको हुँदा सम्बन्धीत अभिकर्ताज्यूहरुलाई आफ्नो आफ्नो ईजाजतपत्रहरु बुझिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

                      बजार व्यवस्थापन विभाग

राष्ट्रिय बीमा संस्था

अभिकर्ता सूची डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>