राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा

यो बीमा योजना नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सुरक्षित भविष्यको साथै कर्मचारीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर काम प्रति आकर्षित, उत्प्रेरित र बफादार बनाउनको लागि ल्याईएको हो । हाल निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको लागि यो बीमा योजना लागू गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीको लागि तलको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधी २०७५ को link मा Click गरी हेर्नुहोला।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधी २०७५