आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७५ पौष ६ गते)

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त फाराम भर्ने सम्बनधी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७५ पौष ६ गते)

कार्यक्षमता मुल्यांकन बढुवाको लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७५ पौष ६ गते)

कार्यक्षमता मुल्यांकन बढुवाको लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७५ पौष ६ गते)

बीमा अभीकर्ताको नयाँ इजाजत पत्र लिने बारेमा सूचना

भर्खरै  रा.बी.स बाट जीवन बीमा को आधरभूत आभीकर्ता तालीम लिनुभएका सम्पुर्ण सहभागिज्यूहरुलाइ तल उल्लेखित कागजातहरु लिएर संस्थानमा इजाजतपत्रको लागी निबेदन दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

आवश्यक कागजाचहरु

१. नबिल बैंकमा रहेको बीमा समितिको नामको बचत खाता नं ०११००१-३०११००१  मा   रू ५०० जम्मा गरेको सक्कल  भौँचर ।

२. अभिकर्ता तालिम प्रमाण पत्रको   नोटरी प्रमाणीत फोटोकपी – १ प्रति

३. अभिकर्ता प्रमाण पत्र पाउँ भनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाममा हस्त लिखीत निबेदन ।

नोटः अन्य आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु पहिल्यै पेश गरेको हकमा मात्र ।

सम्पर्कः  बजार व्यवस्थापन विभाग फोन नंः  ०१-४२६२५२०, ई एक्स टी (१११)

यहि मिति २०७५ भाद्र २२ देखि २४ गतेसम्म  काठमान्डौंमा   सन्चालन हुन गहिरहेको आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिमको  समय र स्थान सम्बन्धि  सूचना ।

यहि मिति २०७५ भाद्र २२ देखि २४ गतेसम्म  काठमान्डौंमा   सन्चालन हुन गहिरहेको आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिमको  समय र स्थान सम्बन्धि  सूचना ।


स्थानः  कृषि  विकास बैँक लिमिटेडको तालिम हल केन्द्रिय कार्यलय काठमान्डौं।

समयः बिहान १० बजे देखि  साझ ५ बजे सम्म ।

 

 

आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्बन्धी सूचना

आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले देहायको मिति तथा स्थानहरुमा आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोले बीमा अभिकर्ता बन्न योग्यता पुगेका (कम्तिमा एस.एल.सी.)इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंमा र सम्बन्धीत स्थानको शाखा कार्यालयहरुमा देहायको मिति भित्र तपशिलमा संलग्न कागजातहरु (नोटरी प्रमाणित ) सहित निवेदन दिई अभिकर्ता तालिममा सहभागी हुन सूचित गरिन्छ ।

क्र.स. स्थान  तालिम सञ्‍चालन मिति सम्पर्क
1. काठमाडौं उपत्यका २०७५ भाद्र २२ देखि २४ गते रा.बी.स. काठमाडौं-014262520 EXT.111
2. चितवन २०७५ असोज १२ देखि १४  गते रा.बी.स. चितवन-056572555
3. विरगञ्‍ज २०७५ असोज २0 देखि २२ गते रा.बी.स. विरगञ्‍ज -051526857

 

तपशिल:

1.हस्त लिखित निवेदन-1 प्रति

2.नागरीकताको फोटोकपि -2 प्रति

3.एस.एल.सी मार्कसिटको फोटोकपि -2 प्रति

4.एस.एल.सी क्यारेक्टरको फोटोकपि -2 प्रति

5.फोटो-4 वटा

6.रा.बी.स. को नाममा रहेको कुमारी बैंक खाता नं.- C1519 मा रु.1000/- जम्मा भएको भौचर

 

पुनश्‍च :- पहिलो 50 निवेदन लाई मात्र तालिममा समावेस गरिनेछ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान

बजार व्यवस्थापन विभाग