Introduction

देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यवसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्न नेपाली सरकारले गरेको निर्णय अनुरूप २०२४ पौष १ गते प्राइभेट कम्पनीको रूपमा स्थापना भई राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत संस्थानको रूपमा २०२५ साल पौष १ गते परिणत भएको हो । यस संस्थानले आजसम्मको कार्यकालमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुरूप नै कार्य गर्न र उच्च प्रतिफल दिन सफल भएको छ । संस्थानले नेपाली बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति फिँजाएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान नेपाली जीवन संरक्षण गर्न एक सुनिश्चित भविष्यको पर्याय बनेको छ ।

 

 

संक्षिप्त जानकारी
स्थापनाः पौष १, २०२४ मा प्राइभेट कम्पनीको रूपमा स्थापना भई पौष १, २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार संस्थानको रूपमा परिणत ।
उद्देश्यः देशको आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्नु तथा विेदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु ।
कारोबार सुरूः फाल्गुण ११, २०२४ बाट निर्जीवन बीमा तथा फाल्गुण ७, २०२९ बाट जीवन बीमा व्यवसायको कारोबार सुरू ।

Our Services

Endowment Life Assurance

Children's Marriage and Education Endowment Life Assurance

Anticipated Endowment Life Assurance

Whole Life Assurance

Jeevan Surakshya

Bal Umanga

Joint Life Plan 'Jeevan Sathi'

Children's Plan ‘Watsalya'

Term Life Assurance

Jeevan Bandhu

Group Endowment Life Assurance