Jeevan Surakshya (जीवन सुरक्षा)

‘जीवन सुरक्षा’ (Jeevan Surakshya) सावधिक जीवन बीमा

जीवन सुरक्षा सावधिक प्रकारको जीवन बीमा हो । यस बीमाले हाल बजारमा रहेका आफ्ना प्रोडक्टहरुले समेट्न नसकेको उमेर समूह(११ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म र ६० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म) लाई समेत बीमाको परिधिभित्र समेट्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखी ल्याइएको बीमा योजना हो ।

जीवन सुरक्षाका मूलभूत विशेषताहरुः

  • न्यूनतम प्रवेश उमेर ११ र अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष तथा जीवन बीमाको न्यूनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम अवधि ५९ वर्षसम्मको हुनेछ भने अधिकतम अवधि भुक्तानी उमेर ७० वर्ष हुनेछ ।
  • न्यूनतम बीमांक रु.१,००,०००।÷(अक्षेरुपि रु. एक लाख) तथा आयश्रोत र स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा अधिकतम बीमांक रकम कायम गर्न सकिनेछ।
  • दोहोरो दुर्घटना लाभ(ADB) पूरक करारका रुपमा रहनेछ ।दोहोरो दुर्घटना लाभ (ADB) अधिकतम रु.५,००,०००।÷सम्म लिन सकिनेछ ।
  • बीमांक रु.२,००,०००।÷ सम्मको बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा कुनै छुट नभएको, बीमांक रु.२,००,००१।÷देखि ५,००,०००।÷ सम्मको बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा रु.१।÷ प्रतिहजार तथा बीमांक रु.५,००,००१।÷ भन्दा बढीको बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा रु.२।÷ प्रतिहजार छुट व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
  • वार्षिक र अर्धवार्षिक रुपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस्तो बीमाशुल्क भुक्तानीमा विशेष छुटसमेत कायम गरिएको छ, जसअन्तर्गत वार्षिक भुक्तानीमा २ प्रतिशत र अर्धवार्षिकमा १ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
  • १६ वर्षभन्दा मुनिको बीमितको प्रस्तावक निजको बाबु/आमा हुनुपर्नेछ । यस अवधिमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व प्रस्तावकको हुनेछ ।
  • बीमालेख प्रारम्भ भएको २ वर्षपछि बीमितले चाहेमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकम बीमालेख धितोराखी कर्जा लिन सक्नेछ । कर्जाको व्याजदर संस्थानको प्रचलन अनुसार कायम हुनेछ ।
  • बीमालेख संस्थानबाट प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो बीमांकीय मूल्यांकनबाट निश्चित भएबमोजिमको बोनस प्रदान गरिनेछ ।तर जोखिम ग्रहण भैसकेपछि पहिलो बीमांकीय मूल्यांकन हुनुभन्दा अगावै बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र संस्थानको प्रचलित बोनस प्रतिहजार रु.६५।÷ को दरले विशेष बोनस प्रदान गरिनेछ ।