Notices

 1. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको साबधिक जीवन वीमा सम्बन्धी सूचना!!!!!
 2. वैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरु लाई स्थायी नियुक्तिको लागी सिफारिस गरिएको सुचना
 3. Holiday list from Rastriya Beema Sansthan
 4. लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
 5. सुरक्षा गार्ड तथा अन्य जनशक्तिहरु आपुर्तीका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन ।
 6. सेवा करारमा लिने आर्थिक प्रस्ताव।
 7. सेवा करारमा लिने प्राविधिक प्रस्ताव।
 8. मूल्याङ्कन बढुवा सम्बन्धी सूचना।
 9. वैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सूचना।
 10. बीमा अभीकर्ताको नयाँ इजाजत पत्र लिने बारेमा सूचना
 11. यहि मिति २०७५ भाद्र २२ देखि २४ गतेसम्म  काठमान्डौंमा   सन्चालन हुन गहिरहेको आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिमको  समय र स्थान सम्बन्धि  सूचना ।
 12. आधारभूत जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्बन्धी सूचना
 13. राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
 14. Notice on promotion
 15. बीमा अभिकर्ताहरुलाई नविकरण भएको ईजाजतपत्र बुझ्‍न आउने सम्बन्धमा
 16. मुद्दती निक्षेप राख्ने बोल पत्र आहवान