Policies, Act and Regulations

 1. कम्पनी ऐन, २०६३
 2. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन,२०२५
 3. राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०७५
 4. बीमा ऐन २०४९
 5. श्रम ऐन, २०७४
 6. ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९
 7. बीमा नियमाबली २०४९
 8. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
 9. बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७
 10. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
 11. बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२
 12. बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
 13. जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५(संशोधित)
 14. जीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका
 15. जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)
 16. बीमा अभिकर्ताको आचार संहिता
 17. बीमा सर्भेयरको आचार संहिता
 18. लघुबीमा निर्देशिका, २०७१
 19. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधी २०७५