अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा

यो बीमा सावधिक प्रकारको जीवन बीमा योजना हो । यसमा किस्ताबन्दीमा अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था थप गरिएको छ । यो बीमा मुनाफामा सरिक हुने गरी मात्र प्रदान गरिन्छ । हालको महङ्गी र व्यावसायिक दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी जनसाधारणको अभिरूचि हेरी १५, २० र २५ वर्षे अवधिको लागि यस किसिमको बीमालेख जारी गरिन्छ । १५ वर्षे बीमा गरेमा ५ वर्षमा बीमांकको २५ प्रतिशत, १० वर्षमा अर्काे २५ प्रतिशत, १५ वर्षमा बाँकी ५० प्रतिशत र आर्जन गरेको बोनससहित भुक्तानी दिइन्छ । २० वर्षे बीमामा १० वर्षमा २५ प्रतिशत, 
१५ वर्षमा अर्काे २५ प्रतिशत र बीमा अवधि भुक्तानी अर्थात् २० वर्षमा बाँकी ५० प्रतिशत र बोनससमेत भुक्तानी दिइन्छ । २५ वर्षे बीमामा, १० वर्षमा १० प्रतिशत, १५ वर्षमा १५ प्रतिशत, २० वर्षमा २५ प्रतिशत र बीमा अवधि भुक्तानी अर्थात् २५ वर्षमा बाँकी ५० प्रतिशत र आर्जित बोनससहित एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिइन्छ । कथंकदाचित बीमा अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै बीमितको निधन भएमा परिवारलाई पहिले प्राप्त किस्ता कट्टि नगरी पूरा बीमांक तथा सो अवधिसम्मको आर्जित बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइन्छ । यस बीमा योजना अनुसार बीमितलाई रकम भुक्तानी गर्दा निम्नानुसार गरिने छः

बीमा अवधि भुक्तानी अवधि
५ वर्ष १० वर्ष १५ वर्ष २० वर्ष २५ वर्ष
१५ वर्षे २५% २५% ५०% र आर्जित बोनस
२० वर्षे २५% २५% ५०% र आर्जित बोनस
२५ वर्षे १०% १५% २५ % ५०% र आर्जित बोनस