बालबच्चाको जीवन बीमालेख ‘वात्सल्य’

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जारी गरेको बालबच्चाको जीवन बीमा ‘वात्सल्य’ अग्रिम भुक्तानी प्रकारको बीमालेख हो । भर्खर जन्मेकोदेखि ८ वर्षसम्मका बालबालिका यस योजनामा समावेश हुन सक्छन् । हाललाई न्यूनतम रू. १,००,०००।– र अधिकतम रू. ५,००,०००।– बीमांक मात्र कायम गरिएको यस योजनामा बालबालिका स्वयं बीमित हुने र निज १६ वर्ष पुगेपछि लगत्तै आउने बीमा वार्षिकोत्सव पछि ५ वर्षसम्म लगातार प्रत्येक वर्ष बीमांकको २० प्रतिशतका दरल भुक्तानी गरिन्छ र २२औं वर्ष पुगेपछि लगत्तै आउने बीमा वार्षिकोत्सवमा आर्जित बोनस एकमुष्ठ प्रदान गरिन्छ । वात्सल्यका प्रस्तावकले अतिरिक्त बीमाशुल्क तिरेर बीमाशुल्क तिर्नुनपर्ने छुट ९एचझष्गm ध्बष्खभच द्यभलभाष्त० सुविधा लिन सक्नेछन् । यस प्रकारको बीमामा सबै अवधिका लागि वार्षिक बोनसदर प्रतिहजार रु. ६५।– प्रदान गरिएको छ ।