सावधिक जीवन बीमा

सावधिक जीवन बीमा र दोहोरो दुर्घटना लाभ  सहितको सावधिक जीवन बीमा

सावधिक जीवन बीमा नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त लोकप्रिय जीवन बीमा योजना हो । यसका मूलभूत विशेषताहरू निम्नानुसार रहेका छन्–

 • यो योजनामा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेरः १७ वर्ष ।
 • यो योजनामा समावेश हुने अन्तिम उमेरः ६० वर्ष ।
 • कम्तिमा ५ वर्षको अवधि राखेर बीमा गर्न सकिने ।
 • बढीमा आफ्नो उमेर ६५ वर्ष पुग्न जति वर्ष बाँकी छ त्यति नै अवधि बराबरको बीमा गर्न सकिने ।
 • बीमा गर्ने रकम (बीमांक) मा कुनै हदबन्दी नभएको । आफ्नो आयस्ता अनुसार अनुकूल हुने गरी जति रकमको पनि बीमा गर्न सकिने ।
 • इच्छाएको व्यक्तिमा एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति पनि इच्छाउन पाइने ।
 • बीमा लागू भएको दुई वर्षपछि समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकम बीमालेख धितो राखी कर्जा सुविधाको उपभोग गर्न पाइने । बीमालेख चालु रहुन्जेल यो सुविधा उपभोग पटक–पटक गर्न पाइने ।
 • बीमा अवधि भुक्तान भएपछि बीमितले बीमांक रकम र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी पाउने ।
 • बीमालेख चालु छँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्तिले बीमांक र आर्जित बोनस रकम एकमुष्ट प्राप्त गर्नेछ ।
 • यस योजनामा थोरै थप बीमाशुल्क तिरेर दोहोरो दुर्घटना लाभ ९म्यगदभि ब्अअष्मभलतब िद्यभलभाष्त० को फाइदा लिन सकिन्छ ।
 • यस योजनामा सबै अवधिका लागि वार्षिक बोनस दरप्रति हजार रू. ६५।– प्रदान गरिँदै आएको छ ।

उदाहरण

कुनै पनि उमेरको व्यक्तिले रू.२,००,०००।– को १५ वर्षे सावधिक जीवन बीमा गरेको छ भने १५ वर्षपछि उसले एकमुष्ट रूपमा अहिलेको बोनस दरले जम्मा ३,९५,०००।– प्राप्त गर्दछ । माथिका उदाहरणमा दोहोरो दुर्घटना लाभ ९ब्म्द्य० लिएको छ र दुर्घटनाको कारणले नीजको मृत्यु भएमा मृत्यु दाबीवापत प्राप्त हुने बीमांक र बोनस रकममा थप बीमांक बराबरको रकम थपेर भुक्तानी गरिन्छ । यदि बीमा प्रारम्भ भएको ५ वर्षमा बीमितको दुर्घटनाको कारणले मृत्यु हुन्छ भने बीमांक रकम रू. २०००००।–, आर्जित बोनस र अर्को थप रू. २०००००।– बीमितको आश्रितलाई भुक्तानी गरिन्छ । त्यसैले आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय जीवन बीमा हो भने जीवन बीमामा पनि सर्वोत्कृष्ट नाम सावधिक जीवन बीमा हो । नेपालको जीवन बीमा बजारमा सावधिक जीवन बीमाको माग अत्यधिक भएको साथै सरल र व्यावहारिक रूपका कारण पनि यो लोकप्रिय र सर्वाधिक बिक्री हुने बीमा योजनाको रूपमा स्थापित भएको छ ।