प्राय सोधिने प्रश्नहरु

प्रश्न १
बीमा भनेको के हो ?

उत्तर
आर्थिक क्षति वा नोक्सानीमा दिईने क्षितपुर्तिको ग्यारेण्टी ।

प्रश्न २
के – के को बीमा हुन्छ ?

उत्तर
मनिसको जीवन वा सम्पत्ति सबै कुराको बीमा हुन्छ ।

प्रश्न ३
बीमा गर्नाले के फाइदा हुन्छ ?

उत्तर
भएको नोक्सानीको आर्थिक क्षतिपुर्ति पाईन्छ ।

प्रश्न ४
जीवन बीमा भनेको के हो ?

उत्तर
मानिसको जीवनको आर्थिक सुरक्षा ।

प्रश्न ५
निर्जीवन बीमा भनेको के हो ?

उत्तर
सम्पत्ति वा चीज बस्तुको क्षतिमा दिईने आर्थिक सुरक्षा वा क्षतिपुर्ति ।

प्रश्न ६
रा.बी.सं. द्वारा गरिने जीवन बीमाहरु के – के हुन् ?

उत्तर
यसको उत्तर हेर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

प्रश्न ७
दोहोरो दुर्घटना बीमा भनेको के हो ?

उत्तर
यसको उत्तर हेर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

प्रश्न ८
बालबच्चाको शिक्षा तथा विवाह जीवन बीमा भनेको के हो ?

उत्तर
यसको उत्तर हेर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

प्रश्न ९
रा.बी.सं. द्वारा गरिने निर्जीवन बीमाहरु के – के हुन् ?

उत्तर
यसको उत्तर हेर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

प्रश्न १०
घरको बीमा भनेको के हो ? के अग्निको बीमा गर्दा भूकम्पको जोखिम पनि बहन हुन्छ ?

उत्तर
आगजनीबाट हुने क्षतिबाट घरलाई जोगाउन गरिने बीमा नै घरको बीमा हो । भूकम्पको जोखिमबाट घरलाई जोगाउन अग्निसँगै भूकम्पको जोखिम पनि बहन गरेको हुनुपर्छ ।

प्रश्न ११
जीवन बीमाको दावी भनेको के हो ?

उत्तर
जीवन बीमा गर्नेले क्षतिपुर्ति माग गर्ने वा फिर्ता भूत्तानी माग्ने प्रकृया ।

प्रश्न १२
जीवन बीमाको दावी गर्दा के – के चाहिन्छ ?

उत्तर
यसको उत्तर हेर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

प्रश्न १३
मोटरको दुर्घटना भयो भने के गर्ने ?

उत्तर
दुर्घटनाको जानकारी तुरुन्तै संस्थानलाई जानकारी गराउने ।

प्रश्न १४
मोटरको बीमा दावी गर्दा के चाहिन्छ ?

उत्तर
यसको उत्तर हेर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

प्रश्न १५
चालु जीवन बीमामा के – के थपघट गर्न सकिन्छ ?

उत्तर
किस्ता परिवर्तन, ठेगाना, हकवाला बाहेक अन्य परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।

प्रश्न १६
जीवन बीमा दावी कहिले र कसरी गरिन्छ ?

उत्तर
२ वर्षको प्रिमियम भूत्तानी पछि मात्र जीवन बीमा समर्पण वा कर्जा वा चुक्ता बीमालेखबाट भूत्तानी हुन सक्छ । साथै अवधि समाप्त भएपछि फिर्ता भूत्तानी पाईन्छ । तर मृत्यु दावी भने चालु बीमा अवधिमा जहिले सुकै लिन सकिन्छ ।