अर्थिक विवरणहरू

देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा एउटा दक्ष व्यवसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुरूप स्थापना भएको यस संस्थानले आफ्नो आजसम्मको कार्यकालमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुरूप नै प्रतिफल दिन सफल भएको छ। संस्थानको आजसम्मको कार्यकालमा नेपाल सरकारलाई कुनै थप दायित्व पर्न नदिई राजस्वमा यथासक्य योगदान पुर्यारउँदै आएको छ। संस्थानले नेपाली बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति फिँजाएको छ र आफैंलाई “बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम” को रूपमा परिचित गराएको छ। यथार्थमा भन्ने हो भने सबै नेपालीको एक सुदृढ सुनिश्चित भविष्यको पर्याय बनेको छ राष्ट्रिय बीमा संस्थान।