म्यादी जीवन बीमा

म्यादी जीवन बीमा योजनाको मुख्य उद्देश्य बीमितले लिएको ऋण रकम भुक्तानी हुनु अगावै निजको मृत्यु भएमा सोबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नु तथा थोरै बीमाशुल्क तिरेर जीवन बीमाको सुरक्षण प्राप्त गर्नु हो । यस प्रकारको बीमामा मुनाफामा सरिक नहुने गरी बीमालेख जारी गरिन्छ । यस प्रकारको बीमा वापत तिरिने बीमाशुल्क अन्य जीवन बीमा योजनामा जस्तो जम्मा हुँदैन र तोकिएको अवधिसम्म बीमित जीवितै रहेमा कुनै रकम भुक्तानी गरिँदैन । तोकिएको अवधिभित्रै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने छैन र साहुलाई तिर्नुपर्ने रकम बीमालेखमा लेखिएबमोजिम संस्थानले तिरिदिने छ । म्यादी जीवन बीमा सामान्यतया १ वर्षको लागि गरिन्छ तर एकै पटक ५ वर्षसम्मको लागि पनि लिन सकिने व्यवस्था संस्थानले मिलाएको छ । कर्जावालाको सुरक्षण र छोटो अवधिको जीवन बीमा प्रयोजनको लागि यो बीमा महत्वपूर्ण रहेको छ ।