Premium Payment

जीवन बीमाशुल्क बुझाउने व्यवस्थाः

राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा जीवन बीमा गर्नुहुने बीमितहरुले निम्नानुसारको बैंकका बैंक खातामा जुनसुकै शाखाहरुबाट आफ्नो बीमाशुल्क जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छः

क्र.स.  बैंकको नाम खाता नं.
१. नेपाल बैंक लिमिटेड ००२००१००५०२४०२०००००३
२. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक १०९००६६२२००१
३. कृषि विकास बैंक लिमिटेड ०१००२००००२८६८०१२
४. प्रभु बैंक लिमिटेड ००१११६००००४३९४०००००४
५. एन.आई.सी एसिया बैंक लिमिटेड ३०४१०९००७१५२४००४
६. बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड ०१०००००००५२६५२४
७. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ००१००१०५००१५७५
८. नविल बैंक लिमिटेड ०२०१०१७५०३१९३